Generic Marine and Helicopter Coordinator

9

Duration: 5 days

Formål og kursusindhold:

På kurset ”Generisk Marine og Helikopter Coordinator” får kursisten udvidet sin teoretiske viden og forståelse for de mange opgaver der er, f.eks. i forbindelse med etablering/drift af en offshore installation, vindmølle park eller lign. med henblik på at kunne koordinere/kommunikere overvågning af arbejdsområdet, opgaver som flytning af enheder, transport af personel og nødberedskab i et 24/7 miljø.

Efter kurset har kursisten fået indgående indblik i de forskellige segmenter i koordineringsopgaven.

 

Adgangskrav/målgruppe:

Personer som har lidt eller nogen erfaring i arbejdet med søtransport eller personer med tilsvarende inden for luftfarten.

Personer der har varetaget opgaver i forbindelse med Vessel Traffic Service.

Personer der påtænker, aktivt, at søge job i denne nichebranche.

For at deltage i kurset, skal kursisten have gyldigt ROC radio certifikat

 

Bemærkninger/noter:

Kurset afsluttes ikke med en eksamen. Deltagerne bliver evalueret løbende gennem kurset.

Studieordningen for dette kursus er inkl. retningslinjerne fra IALA Anbefaling V 103-1.

 

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.