Batteri-eldrift i skibe Basic

Ellen 2

Maks. 12 deltagere

Duration: 2 days 

Start date:

  • 22.-23. oktober

Batteri-eldrift i skibe Basic
Uddannelsens overordnede formål
At give deltagerne viden om batteriteknologi og driftsfilosofi samt opnå basale færdigheder og kompetencer i batteridrift i skibe med fokus på sikkerhed, driftsoptimering og formidling til besætning og passagerer.

Uddannelsen (Basic) omfatter grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer i drift og sikkerhed i batteri-eldrevne skibe:

Viden
Kendskab til litium-ion-cellens opbygning og egenskaber, herunder op- og afladning (C-rate).
Forståelse for litium-ion-batteriets begrænsning, risiko for brand og thermal runaway samt kendskab til indbyggede sikkerhedsbarrierer.
Kendskab til faktorer, der påvirker litium-ion-batteriets levetid, herunder cycle depth (DoD).
Forståelse for BMS og PMS/EMS og systemernes rolle i forbindelse med batteridrift.
Færdigheder
Kan bestemme batterisystemets energi-indhold via SOC og SOH til brug for planlægning og monitorering.
Kan omgås batterisystemer på en sikker måde i forhold til APV i forhold til stød, afledning, ventilation samt førstehjælp ved uheld/lækage.
Kan deltage i brandbekæmpelse og inddæmning af thermal runway ved brug af relevant SMS.
Kompetencer
Kan identificere driftssitiuationer, der er skadelige for batterisystemet, og situationer der kan lede til thermal runaway.
Kan vurdere overordnede handlemuligheder i tilfælde af nødsituation, herunder brand i eller omkring batterisystem.
Kan formidle basal viden om batterisystemets rækkevidde og reserver i normaltilstanden.

Price DKK 4.750,-

Website designed, developed and hostet by demand.dk