GMDSS GOC refresher/renewal of GOC certificate (SIMAC)

8

In Danish Only

Option 1: Varighed: 5 dage (online dag 1-3, tilsetdeværelse dag 4-5).

Kurset henvender sig til personer, der ønsker at få fornyet/generhverve tidligere udstedt certifikat.

Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Deltagerne bliver bedømt bestået/ikke bestået. Varighed af eksaminationen er ca. 45 minutter. Eksamen skal bestås med godkendt resultat, for at deltageren kan erhverve sig certifikat..

Ved bestået eksamen, kan deltageren erhverve sig certifikat efter ansøgning på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Kurset gennemføres i overensstemmelse med:

  • Bekendtgørelse 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS.
  • Standard jf. STCW Section A-IV/1 Standards regarding radio operators of the STCW Code.

Pris DKK 6.250,- ex moms

 

Option 2: Selvstudie efterfulgt af prøve. Tidspunkt aftales med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Generhvervelsesprøven vil være (pris 1000,00 kr. eks moms):

-                         Træk et spørgsmål (5 at vælge imellem)

-                         20 min. forberedelse

-                         45 min generhvervelsesprøve ved enten simulator eller live-anlæg

Derudover tilbyder vi:

Adgang til online simulator, for træning: 350,00 kr. pr. dag. eks moms.

Instruktørtræning på live anlæg: 1000,00 kr. pr. time. eks moms

Pensum vi prøver I, er jf. bekendtgørelsen. For at bestå generhvervelses-prøven skal den pågældende:

2) kunne anvende

a) vagtmodtagere,

b) VHF radioanlæg,

c) MF/HF radioanlæg,

d) antenner,

e) batterier,

f) radioredningsmidler, så som nødradiopejlsendere (EPIRB’s), lokaliseringsudstyr (SART) og bærbare VHF radioanlæg,

g) digitalt selektivt kald, DSC

h) NAVTEX-modtagere,

i) satellitkommunikation (udstyr eller simulator) (Altså ingen Telex)

4) kunne anvende operationelle procedurer for

a) nød-, il- og sikkerhedskommunikation i GMDSS, inkl. bestemmelserne om kommunikation i IMO’s IAMSAR-manual,

b) brug af radioudstyr i nødsituationer, f.eks. hvis skibet forlades, brand om bord, nedbrud af radioudstyr,

c) nød-, il- og sikkerhedskommunikation med skibe, der ikke har GMDSS-udstyr,

d) modtagelse af maritim sikkerheds information (MSI), og

e) undgåelse og afhjælpning af utilsigtede alarmer.

5) have forståelse for den praktiske operation af

a) GMDSS,

b) Inmarsats funktion i GMDSS, herunder

i) Inmarsat B/F,

ii) Inmarsat C og

iii) Inmarsat EGC,

c) eftersøgnings- og redningstjenester (SAR),

d) skibsrapporteringssystemer

e) radio medical tjenester

f) sikringsalarmsystemer (Ship Security Alert System - SSAS), og

g) identifikation og sporing af skibe på lang afstand (Long-range identification and tracking of ships – LRIT).

6) kunne anvende det engelske sprog, såvel skriftligt som mundtligt, for tilfredsstillende udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen.

9) have kendskab til regler om løbende opretholdelse af rutiner og vedligeholdelse af kundskaber om GMDSS hos radiooperatører i skibe (Familiarization).

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website designed, developed and hostet by demand.dk